Wie zijn wij?

Op artexperts.be vindt u de adresgegevens van de leden van de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken, beroepsunie erkend door beslissing van de Raad van State van 28 februari 1964.

Onze deskundigen beperken zich niet tot het beschrijven van een kunstwerk, maar evalueren het om het te valoriseren. Zowel voor een schatting bij een verkoop, een verdeling, een nalatenschap als voor een verzekering kan de deskundige u advies geven, om uw belangen zoveel mogelijk te dienen.
Teneinde haar leden te beschermen, sluit de Kamer een toepasselijke verzekering af die de verantwoordelijkheid van de deskundigen beschermt.

Sinds meer dan 55 jaar verenigt onze unie de beste vaklui op het vlak van expertise in BelgiÎ. Dat blijkt ook uit het feit dat iemand slechts lid kan worden, wanneer twee effectieve leden zijn of haar kandidatuur ondersteunen, waarbij een van hen absoluut lid moet zijn in dezelfde categorie als die waarvoor het nieuwe lid zich kandidaat stelt. Bovendien moet de kandidaat tien jaar beroepservaring kunnen bewijzen en minstens dertig jaar oud zijn. Pas na een stage van drie jaar zal de Algemene Vergadering van de unie zich uitspreken over de definitieve aanvaarding van de kandidaat. Verder moeten onze leden ook een deontologische code naleven. Wanneer zij die niet volgen, kunnen zij een disciplinaire straf krijgen.

De Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken bepleit de specialisatie van haar leden. Hoe kan iemand namelijk tegelijk ernstige uitspraken doen over een schilderij, een keramiek en een stuk zilverwerk? Daarom is slechts een cumulatie toegestaan binnen een zelfde categorie of in een verwante categorie (schilder- en beeldhouwkunst bijvoorbeeld). De specialisatie van onze leden biedt de beste garantie tegen amateurisme.

Zoekt u de gegevens van een expert, klik op de lijst van de experten.
Zoekt u in welke specialiteit één van onze deskundigen u kan bijstaan, klik op de lijst per specialiteit.

De vergoeding van de deskundige hangt af van de betreffende opdracht. Wij raden u aan om samen vooraf te bepalen hoe het honorarium zal worden berekend (uurloon, een percentage of een forfaitair bedrag). Elke interventie van een lid gebeurt onder zijn uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid en de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken kan door haar statuten niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nalatigheden door één van haar leden.

Henry Bounameaux, Vice-Voorzitter