Algemene informatie

directieORGAAN

De heer Philippe d'Arschot Schoonhoven: Voorzitter
De heer Philip Serck
: Ondervoorzitter
De heer Henry Bounameaux: Erevoorzitter, Algemeen secretaris
De heer Philippe d'Arschot Schoonhoven: Penningmeesterr
De heer Jacques Billen: Bestuurder
De heer Arie Vos: Bestuurder

ereleden

De Heer Bart De Baere
Directeur van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA)

De Heer Leo De Ren
Professeur à la Katholieke Universiteit Leuven

De heer Michel Draguet
Professor aan de Université Libre de Bruxelles
Algemeen Directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België