Privacybeleid

Op artexperts.be vindt u de adresgegevens van de leden van de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken, beroepsunie erkend door beslissing van de Raad van State van 28 februari 1964.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld op onze website.

Voor deontologische redenen kunnen wij niet één van onze leden vooropstellen. Zij zijn allen opgenomen in het repertorium dat U op deze site kunt raadplegen.
Elke interventie van een lid gebeurt onder zijn uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid en de Belgische Kamer van Deskundigen in Kunstwerken kan door haar statuten niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nalatigheden door één van haar leden.

Deskundigen die hun gegevens willen raadplegen / wijzigen, mogen rechtstreeks contact op te nemen met iemand van de directieraad.

Our data privacy policy