Verschillende disciplines

Onze deskundigen beperken zich niet tot het beschrijven van een kunstwerk, maar evalueren het om het te valoriseren. Zowel voor een schatting bij een verkoop, een verdeling, een nalatenschap als voor een verzekering  kan de deskundige u advies geven, om uw belangen zoveel mogelijk te dienen.
Gelieve een keuze te maken uit de lijst van de specialiteiten  in overeenstemming met het werk dat u wenst te laten expertiseren: westerse of niet-Europese kunst. De deskundige die u aanspreekt zal graag uw vragen beantwoorden of zal u desgevallend doorverwijzen naar een collega die nauwere banden heeft met dat domein.

Let wel: deze collega moet lid zijn van de Belgische Kamer van Deskundigen, zo niet zou zijn expertise niet gedekt zijn door een  verzekering.

Deskundige zoeken